Het Gouden Gieter Ontwikkelplein

Met zelfstandige professionals werken aan innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken; dat is het idee achter het Gouden Gieter Ontwikkelplein. Uitdagende vraagstukken zijn er genoeg, creatieve professionals met goede ideeën vind je in iedere organisatie. Op het Ontwikkelplein ontmoeten ze elkaar en werken ze met elkaar aan oplossingen voor vraagstukken die er toe doen.

Het Gouden Gieter Ontwikkelplein is een flexibel op te bouwen ruimte die op lokatie kan worden ingericht. Op het plein kunnen zo'n 40 professionals tegelijkertijd met elkaar aan de slag. De inrichting van de ruimte en de aanwezige materialen zijn gericht op het optimaal ondersteunen van kennisuitwisseling en co-creatie door de professionals.

Bij de voorbereiding en inrichting van een Ontwikkelplein wordt altijd een maatschappelijk vraagstuk als uitgangspunt genomen. Voor een succesvolle inzet van het Ontwikkelplein moet het vraagstuk complex en voldoende relevant zijn en de grenzen van een organisatie overstijgen. Professionals met uiteenlopende professionele en organisatorische achtergronden gaan met elkaar werken aan creatieve oplossingen voor het gemeenschappelijke vraagstuk.

Het organiseren van een Gouden Gieter Ontwikkelplein brengt niet alleen de oplossing van een uitdagend vraagstuk een stap dichterbij. Het geeft ook een krachtige impuls aan de professionele ontwikkeling van medewerkers en het versterkt de verbindingen tussen organisaties waarmee wordt samengewerkt.   

 
Impressie Ontwikkelplein Onderwijs Almere

 

 
Verhalen verpakken in de vorm van een filmpje