Het stimuleren van Duurzaam leren

Wij zien de inzet van een Ontwikkelplein als één van de eerste stappen in het verandertraject naar een (operationeel) lerende organisatie, waarbij (her)gebruik van bestaande kennis uitgangspunt is.

 

We starten verandertrajecten altijd met het organiseren van een Ontwikkelplein, in combinatie met het uitvoeren van een zogenaamde "Duurzaam leren-scan". Deze scan levert voor uw organisatie een beeld op van de mate waarin bestaande kennis wordt gebruikt en welke verbeteropties daarbij mogelijk zijn. Aansluitend op de mogelijkheden die de organisatie al heeft/benut bouwen we vervolgens samen verder aan Duurzaam leren.