Eigen successen
Inspiratiesessie
Medewerkers-<br>participatie
Andermans veren
Simulatie werkproces
Verhalen verpakken
Probleemaanpak-<br>tafel

Vragen en antwoorden over het Ontwikkelplein

In welke situaties zet je een ontwikkelplein in?

Het ontwikkelplein is een ideale werkvorm om professionals uit verschillende organisaties ervaringen en kennis te laten delen rondom een gemeenschappelijk vraagstuk. Het vraagstuk moet enigszins complex zijn. Dat betekent dat de kennis voor een oplossing niet zomaar voorhanden is. Tegelijkertijd zijn er op verschillende plaatsen in de praktijk allerlei deelsuccessen geboekt. Met behulp van een ontwikkelplein worden deze ervaringen met elkaar verbonden en worden kennis en inzicht van de professionals op een hoger plan gebracht.

Wat zijn complexe vraagstukken?

Vraagstukken zijn complex als de oplossing niet zomaar voorhanden is. Vaak zijn er al uiteenlopende interpretaties over de aard van het vraagstuk. In ieder geval bestaan er uiteenlopende ideeën over oplossingsrichtingen. Oplossingen laten zich niet zomaar uitdenken, maar worden door professionals al experimenterend en reflecterend ontwikkeld. Complexe vraagstukken kunnen grootschalig zijn (bij voorbeeld klimaatverandering), maar ook kleinschalig (sociale cohesie in een buurt). Het zijn juist die vraagstukken waar professionals met de inzet van hun kennis en persoonlijkheid warm voor lopen.

Is het ontwikkelplein ook geschikt voor organisatievraagstukken?

Het ontwikkelplein is van professionals voor professionals. Dat betekent dat op het ontwikkelplein altijd de vraagstukken centraal staan die er voor de professional echt toe doen. Organisatievraagstukken gaan over de context, waarin de professionals hun werk doen. Uiteraard zijn die ook van groot belang, maar ze raken niet de kern van de professie. Het gaat om vraagstukken waarin het draait om de kennis, de uitdagingen en de de beroepstrots van de medewerkers die midden in de uitvoering staan.

Waarin onderscheidt het ontwikkelplein zich van andere vormen van leren?

Er zijn vele werkvormen, waarmee het leren en ontwikkelen van professionals kan worden ondersteund. Daaronder zijn ook diverse werkvormen die onderlinge kennisuitwisseling faciliteren, zoals bij voorbeeld inspiratiesessies, dialoog, wereldcafe en simulatie. Op het ontwikkelplein worden een aantal van deze werkvormen samengebracht geconcentreerd rond een gemeenschappelijk vraagstuk. Daarbij geloven wij dat de omgeving ertoe doet. Het plein is weloverwogen ingericht en vormgegeven om ontmoetingen en het delen van kennis te ondersteunen.

Kunnen we het ontwikkelplein ook gebruiken voor ons eigen team?

Het ontwikkelplein wordt ingezet in situaties waarin de eigen vertrouwde aanpak nog niet het gewenste resultaat oplevert. Daarom is voor een ontwikkelplein diversiteit van cruciaal belang. Als je voor deze werkvorm kiest heb je de intentie om uiteenlopende invalshoeken en expertises bij elkaar te brengen. Dat proces kan spannend zijn, maar is vooral ook verrijkend. Professionals met verschillende achtergronden herkennen elkaar in dezelfde passie voor het onderwerp. Voor de professionele ontwikkeling van teams zijn andere werkvormen beschikbaar.

Hoe organiseer je een ontwikkelplein?

Een ontwikkelplein vraagt een flinke inhoudelijke voorbereiding. Belangrijkste elementen daarin zijn: keuze van het onderwerp, intern en extern zoeken naar aansprekende initiatieven en professionals met inspirerende kennis en uitnodigen van de juiste doelgroep. Het is aan te bevelen om een team bestaande uit professionals en ondersteuners samen te stellen die de dag voorbereiden. Voor de voorbereiding en begeleiding van een ontwikkelplein is ondersteunend materiaal beschikbaar. Daarnaast kan het team van de Gouden Gieter ondersteuning bieden bij de voorbereiding.

Hoe houden we de opbrengsten van een ontwikkelplein vast?

Het primaire effect van een ontwikkelplein is dat de professionals die hebben deelgenomen met nieuwe kennis, ideeën en contacten de volgende dag geïnspireerd weer aan het werk gaan. Daarbij zullen ze hun directe omgeving besmetten met hun inzichten. Daarnaast worden de opbrengsten van het ontwikkelplein op verschillende manieren verpakt. Dat leidt niet tot plannen die vervolgens geïmplementeerd moeten worden. De opbrengst bestaat uit compacte verhalen in verschillende vormen, die gedeeld kunnen worden op zowel interne als externe platforms. Het gaat om concrete voorbeelden die uitnodigen tot navolging, niet om nieuwe voorschriften.

Wie nodig je uit voor een ontwikkelplein?

Op het plein wil je de professionals (zowel intern als extern) hebben, die in hun dagelijkse werk bij het onderwerp betrokken zijn. Per situatie wordt bekeken hoe de gewenste doelgroep het beste te benaderen is. Vrijwilligheid voor deelname is een belangrijke voorwaarde. Het succes van een ontwikkelplein wordt bepaald door de inbreng en de energie van de deelnemers. Daarom wil je op een plein die professionals hebben die het onderwerp zelf zo belangrijk vinden dat ze er ruimte voor maken in hun agenda.