Slim leren van collega's, hoe organiseer je dat

U kent de recente inzichten op het gebied van management en organisatieverandering, maar u bent op zoek naar concrete instrumenten, die deze inzichten vertalen naar een werkbare aanpak in de praktijk. Zo'n instrument is het Gouden Gieter® Ontwikkelplein dat we voor deze dag inrichten om u het effect daadwerkelijk te laten ervaren. Tijdens de trainingsdag wordt er een verbinding gelegd tussen de principes van deze manier van leren en ontwikkelen en concrete acties in uw eigen organisatie.

 

De volgende onderdelen komen aan bod:

 1

 

Werken aan complexe vraagstukken uit de praktijk
Het ontwikkelplein bestaat uit een combinatie van vernieuwende werkvormen gericht op het genereren van innovatieve oplossingen voor weerbarstige vraagstukken. Welke vraagstukken uit uw eigen praktijk  lenen zich voor deze aanpak?

     

2

 

Gesprekken met kwaliteit
Er wordt in organisaties veel overlegd, vergaderd en gebrainstormd. Hoe effectief zijn die gesprekken en wat leveren ze op. Aan de hand van concrete vraagstukken bekijken we welke werkvormen een kansrijke bijdrage kunnen leveren.

     

3

 

Kennismanagement
Hoe delen de professionals binnen uw organisatie hun kennis en ervaring met collega's binnen en buiten de organisatie? Welke maatregelen kunt u nemen zodat kennis kan stromen en professionals elkaar wederzijds versterken. 

     

4

 

De manager als 'ecoloog'
Meestal weten professionals heel goed wat ze moeten doen en wat ze daarvoor nodig hebben. De rol van het management is de juiste condities creëren zodat de professionals de ruimte krijgen en gestimuleerd worden om hun kwaliteiten optimaal in te zetten. Welke condities zijn dat en welke eventuele barrières moeten in uw organisatie worden overwonnen.