Creatieve werkvormen voor de aanpak van vraagstukken uit de praktijk

Door middel van doelgerichte creatieve werkvormen de optimale condities scheppen voor kennisuitwisseling en het creëren van vernieuwende oplossingen. Dat is het doel van deze intensieve interactieve trainingsdag. De eigen casuïstiek van de deelnemers is leidend voor de concrete invulling van het programma. Voorafgaand aan de training wordt er een intake gehouden, waarin de relevante praktijksituaties en de leervragen worden geïnventariseerd.

 

Tijdens de training leert u voor concrete vraagstukken uit uw praktijk de passende werkvormen ontwikkelen. Naast de werkvormen die wij hanteren bij de Gouden Gieter® ontwikkelpleinen, komen ook andere instrumenten aan bod die het proces van innovatie en kennisuitwisseling ondersteunen. De nadruk in het programma ligt op de verkenning van het vraagstuk vanuit meerdere perspectieven en het bedenken van passende werkvormen om met het vraagstuk aan de slag te gaan. Voor de daadwerkelijke begeleiding van de werkvormen wordt verwezen naar de bronnen die daarvoor beschikbaar zijn. 

 

De training heeft het karakter van een leer-werksessie. U gaat samen met andere deelnemers aan de slag met uw eigen praktijksituatie en krijgt feedback en suggesties. Dit proces wordt afgewisseld met korte presentaties van relevante concepten en onderliggende theorie.