Werken met het ORION Innovatiekompas

Tijdens deze training leert u hoe u hoe u het vernieuwend vermogen van uw organisatie in kaart kunt brengen met behulp van het ORION Innovatiekompas. Het programma bestaat uit een afwisseling van presentatie van de methodiek en de achterliggende theorie en actief oefenen op basis van casuïstiek uit uw eigen organisatie.

 

Het programma van de training bestaat uit 2 blokken.

 

Blok 1 (1 dagdeel): Succesvolle vernieuwingen

De methode van het ORION Innovatiekompas gaat uit van datgene wat in uw organisatie aan vernieuwend potentieel reeds aanwezig is. Om dat in kaart te brengen is het van belang verhalen te verzamelen over inspirerende initiatieven in het primaire proces van uw organisatie. Tijdens dit blok leert u hoe u de verhalen over deze initiatieven kunt verzamelen, beschrijven en pressenteren. Aan het einde van dit blok krijgt u de opdracht mee om dit zelf in uw eigen organisatie toe te gaan passen. De resultaten hiervan vormen de input voor blok 2.

 

Blok 2 (2 dagdelen): Wat zijn voorwaarden voor succesvolle vernieuwing

De verhalen over succesvolle vernieuwingen vormen het startpunt. De volgende stap is om te onderzoeken wat in die verhalen de cruciale voorwaarden zijn voor dat succes. We introduceren een analysekader voor het onderzoeken van de praktijkverhalen. Vervolgens passen we dat analysekader gezamenlijk toe op de verschillende praktijkverhalen, die door de deelnemers zijn ingebracht. De uitkomst van dit onderzoek levert niet alleen een beeld van waar de organisatie nu staat, maar ook wat een kansrijke volgende stap kan zijn op weg naar versterking van het innovatievermogen.