Verhalen verpakken in korte teksten

Voor wie is de training?


De training 'Verhalen verpakken in korte teksten' is bedoeld voor professionals die, al dan niet in het kader van een Ontwikkelplein, hun praktijkkennis willen delen via interne gedrukte of digitale media. Schrijfervaring is voor de training niet vereist.

 

Wat leert u in deze training?


Na deze trainingsochtend kunt u:

 

1. Uw kennis in kaart brengen
Veel professionals hebben helemaal niet het gevoel dat ze veel weten van hun vak, terwijl dat wel zo is. Door gerichte vragen te stellen en goed na te denken over wat we iedere dag doen zijn we in staat om een lijst te maken van onderwerpen voor praktijkverhaaltjes.

 

2. De pen op papier zetten
Het moeilijkste van schrijven is beginnen. Niet iedereen is gewend om zijn gedachten en ideeën onder woorden te brengen. Door een aantal simpele en leuke oefeningen zien we dat het niet moeilijk is, als u maar gewoon begint.

 

3. Een bondig, bruikbaar en 'deelbaar' verhaaltje maken
De bedoeling van de praktijkverhaaltjes is dat ze gedeeld worden met collega's, bijvoorbeeld op een (intern) sociaal netwerk. Daarom maken we ze kort, to the point en enthousiasmerend en hanteren we taal die door collega's herkend en begrepen wordt.

 

U gaat naar huis met één of meerdere bruikbare teksten en de vaardigheden die nodig zijn om uw waardevolle kennis niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk te delen.